Rekrytering av ingenjörer i alla befattningar

Ny karriär

För att öka dina chanser att starta en ny karriär är det viktigt att först och främst ha ett bra presentationsunderlag om dig själv, dvs. ett väl komponerad CV och ett personligt brev. Läs mer under CV Tips för mer information om hur du kan skriva ett bra CV och personligt brev.

Vi arbetar nu med att bygga upp en CV-databas hantering men till dess kan du i förtroende maila in din CV till oss på cv@vaxarekrytering.se så kontaktar vi dig för ev kompletterande information och fortsatt dialog.

Din information behandlas strikt konfidentiellt, ingen information skickas utanför VÄXA utan ditt godkännande.

 

Etiska förhållanden

Grundläggande för vår framgång är att skapa och bibehålla våra kunders förtroende. Ett sådant förtroende tar sin utgångspunkt i att varje rekryteringsprocess genomsyras av ett noggrant hänsynstagande till etik och sekretess gentemot såväl arbetsgivare som kandidat. Vi följer bland annat de regler som är antagna av Sveriges Executive Search konsulters förening (ESK).

Sekretess: Alla uppgifter som kommer till vår kännedom i samband med våra uppdrag behandlas strikt konfidentiellt. Följaktligen sprider VÄXA ingen information om kundens verksamhet eller medarbetare till tredje part utan en överenskommelse om att så får ske.

Integritet: Inga upplysningar om en kandidat lämnas ut utan att vi har fått medgivande från densamme. Nära förknippat med detta är att referenser vid varje rekrytering endast tas efter överenskommelse med kandidaten och utan att avslöja den tjänst som kandidaten sökt.

Vidare så uppmuntrar vi mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering.

Andra grundförutsättningar för att våra kunder skall känna sig värdigt, vänligt och professionellt bemötta är att vi alltid ger feedback till deltagare som genomgått en bedömning. Vi följer också upp varje rekryteringsuppdrag för att försäkra oss om att anställningen uppfattas som framgångsrik för alla inblandade parter.

Växa's CV tips

För att snabbt ge läsaren en uppfattning av dig som person och vad du kan tillföra är det en bra ide att inleda ditt cv med en kortare sammanfattning av dig själv och din erfarenhet kompetens, samt vilka målsättningar du har i yrkeslivet . Därefter bör du dela in ditt CV i olika sektioner som exempelvis:

• Yrkeserfarenhet • Utbildning • Kompetensutveckling • Språk

• Ledarerfarenhet • Övrig information

Var konkret och beskriv tydligt men ändå kortfattat tidigare tjänsters arbetsuppgifter, vad de ställt krav på och vad du åstadkommit och eller dragit för lärdomar. Skriv i kronologisk ordning med den senaste arbetslivserfarenheten först.

För att särskilja sig på dagens konkurrenskraftiga arbetsmarknad är ett bra personligt brev en viktig faktor i ditt sökande efter ett nytt jobb. Det hjälper arbetsgivaren och rekryteraren att snabbt få en bra bild över vem du är och vad du vill.

Beskriv kort vem du är som person. Det behöver inte vara speciellt långt utan räcker med ett par, tre meningar. Har du något fritidsintresse så berätta lite om det. Rekryteraren får då ett bredare intryck av dig.

En rekryterare läser många ansökningar varje dag. Syftet med det personlig brevet är att skapa ett intresse kring din bakgrund och dig som person. Det ska vara en intresseväckare. håll därför ditt brev kort max en A4 sida.